METTES WONDERLAND GUIDE

 

 

Dette er en guide til figurene og genstandene i Return to Wonderland Platinum og Wonderland Secret Worlds. 

SPILLERSTYREDE FIGURER

Stinky er grupppens leder. Når Stinky ikke er på eventyr, er Stinky sandsynligvis sammen med Loof.

Loof er Stinkys bedste ven. Loof er ikke så høj og bliver ofte væk bag høje forhindringer.

Qookie nyder det stille liv. Når Qookie ikke drøner rundt i Wonderland med resten af gruppen, er Qookie sandsynligvis i hytten nær Tågebjergene (The Foggy Mountains).

Peegue er borgmester i Wondertown. Peegue kan virke temmelig storsnudet, men på trods af den imponerende hat, er Peegue faktisk meget flink.

 

ANDRE FIGURER

Scouger (også kaldet kanoner) bevæger sig ikke ud af stedet, men pas på ildkuglerne. Disse kan dræbe alle de andre Wonderland figurer, undtagen spøgelser.

Skubbe kanoner (kun i RTWP). Kan skubbes. Flyder ikke, men hvis to stables ovenpå hinanden, skabes der en bro. Kan tåle vand of flammer. Kan ikke tåle lava. Skyder ikke mens de skubbes.

Coilyer er fyldt med hoppende energi. For det meste er de bare en irritation, men kan nogle gange være til nytte ved at trykke på knapper for dig.

Kaboomer! har en meget kort lunte. En Kaboom! eksploderer hvis den får for lidt plads at bevæge sig på, eller hvis nogen kommer for tæt på.

Z-botter er meget hurtige. De bevæger sig i lige linjer indtil de rammer en forhindring. Alle Z-botter har en foretrukken vej de drejer. Hvis de ikke kan komme i deres foretrukne retning, flyver de den modsatte vej. Vand og lava er livsfarligt for Z-botter.

 

Spøgelser bevæger sig temmelig uforudsigeligt. De kan gå gennem solide genstande og ildkugler har ingen effekt på dem. Det eneste, der kan holde spøgelser tilbage, er vand, lava og plasmakasser.

 

Røde chompere følger efter dig hvor som helst du går. Røde chompere følger efter Stinky, hvis han er til stede, og ignorerer alle andre. Hvis Stinky ikke er til stede følger de røde chompere efter en anden.

 

Gule chompere følger efter dig hvor som helst du går. Gule chompere følger efter Loof, hvis han er til stede, og ignorerer alle andre. Hvis Loof ikke er til stede følger de gule chompere efter en anden.

 

UFOer bevæger sig ligesom Z-botter, men ikke så hurtigt. De skyder efter dig, hvis du befinder dig i samme vandrette eller lodrette linie som dem. UFOer kan flyve over både vand og lava uden problemer.

 

Rainbow spirits er lige så hurtige som Z-botter. De bevæger sig i en lige linie, men når de rammer en forhindring bevæger de sig i en vilkårlig retning. Rainbow spirits kan indsamle regnbue mønter (RTWD) og nøgler (WSW) for dig.

 

Ødelagte Z-botter er ligesom normale Z-botter, bortset fra at de har mistet kontrollen over deres bevægelser. Meget uforudsigelige.

UFO moderskibe er meget beskyttende over for deres børn og ønsker, at de er til stede til alle tider. Hvis et UFO moderskib opdager, at der ikke er nogle af hendes børn til stede, stiger hun op og udsender fire nye UFOer.

 

Blå skygge Stinkere (kun i RTWP) gør alt hvad du gør, men spejlvendt. Blå skygge Stinkere kan samle ting op, skubbe kasser og aktivere knapper for dig.

 

Røde skygge Stinkere (kun i RTWP) er næsten præcis ligesom de blå skygge Stinkere. Den eneste forskel er de ildkugler de skyder efter Stinky & Co. når de befinder sig i samme lodrette eller vandrette linie.

 

GENSTANDE

Trækasse. Kan skubbes. Flyder i vand og kan bruges til brobygning. Kan ikke tåle lava, flammer og ildkugler.

Metalkasse. Kan skubbes. Flyder ikke, men hvis to stables ovenpå hinanden, skabes der en bro. Blokerer ildkugler. Kan tåle vand, lava og flammer.

Plasmakasse. Kan skubbes. Blokerer ildkugler og spøgelser. Kan tåle flammer. Kan ikke tåle vand og lava.

Sten. Når de skubbes bliver de ved med at rulle, indtil de rammer en forhindring. Flyder ikke, men hvis to stables ovenpå hinanden, skabes der en bro. Blokerer ildkulger. Kan tåle vand og flammer. Kan ikke tåle lava.

 

Krudttønde. Kan skubbes. Flyder i vand. Meget sprængfarlig. Stinky, Loof, Qookie og Peegue er letfodede nok til at skubbe dem rundt, men hvis andre kommer i nærheden, eksploderer de og tager nabofelterne med. Kan ikke tåle ildkugler, lava og flammer.

 

Spejle. Kan skubbes. Flyder ikke, men hvis to stables ovenpå hinanden, skabes der en bro. Reflekterer ildkugler. Kan tåle vand og flammer. Kan ikke tåle lava.

 

Prisme. Kan skubbes. Flyder ikke, men hvis to stables ovenpå hinanden, skabes der en bro. Splitter ildkugler og går itu. Kan tåle vand. Kan ikke tåle lava og flammer.

 

Klisterkasser (kun i RTWP). Kan skubbes. Flyder ikke, men hvis to stables ovenpå hinanden, skabes der en bro. Blokerer ildkugler. Kan tåle vand og flammer. Kan ikke tåle lava. Når to klisterkasser skubbes hen ved siden af hinanden, klæber de sammen og danner en massiv væg. Når klisterkasser hænger sammen blokerer de spøgelser.
 

Sammenkædede sten (kun i RTWP). Opfører sig i det store og hele som sten, men hvis du skubber til en sammenkædet sten i en bestemt farve, vil alle andre sammenkædede sten i den farve begynde at rulle i den samme retning.

 

Generator. Der er 13 forskellige generatorer svarende til de 13 forskellige genstande ovenfor. En generator aktiveres ved at nedsænke eller ødelægge alle genstande af samme type som generatoren.
 

Warp portal (kun i RTWP). Ligesom en generator, men med fjender i stedet for genstande.

Flammer. Dødbringende for alle, der går ind i dem (undtagen UFO moderskibe). Flammer bliver slukket når nogen eller noget kommer i kontakt med dem.

Regnbuemønt (RTWP). Målet med spillet er at samle alle regnbuemønterne i hver bane og nå hen til udgangen med alle tilstedeværende spillerstyrede figurer.

Nøgle (WSW). Målet med spillet er at samle alle nøglerne i hver bane og nå hen til stjernen med alle tilstedeværende spillerstyrede figurer.

Bonusmønt. Det er ikke nødvendigt at indsamle bonusmønterne for at gennemføre en bane, men de giver en ekstra udfordring, da de ofte er placeret på svært tilgængelige steder.

Ekstra tid. 30 sekunder tillægges banens tidsgrænse, når ekstratiden indsamles.

Udgang og udgangsport (RTWP). Når alle regnbuemønter er indsamlet, åbnes udgangsporten og vejen til udgangen er tilgængelig.

 

Guldstjerne (WSW). Når alle nøgler er indsamlet, åbnes udgangsporten og vejen til stjernen er tilgængelig. Guldstjerner findes i de fleste WSW baner.

 

Regnbuestjerne (WSW). Når alle nøgler er indsamlet, åbnes udgangsporten og vejen til stjernen er tilgængelig. Regnbuestjerner findes i de hemmelige WSW baner.

 

KNAPPER

Firkantet knap. En gang trykket på - altid aktiveret.

Rund knap. Der skal stå noget på den, for at den forbliver aktiv.

Timer knap. Forbliver kun aktiveret i et kort tidsrum.

 

STYRBARE TRANSPORT ENHEDER

Teleporter. Der er 8 forskellige farver teleportere. Teleportere med samme farve er sammenkoblede. Hvis du går ind i en mod højre, kommer du ud af den anden mod højre osv. Hvis udgangsretningen er blokeret bliver du sendt ud i en anden retning.

Transporter (kun i RTWP). Stinky & Co. kan bruge disse flydende platforme til at krydse det tomme rum, vand eller lava. Man kan kun dreje når transporteren holder stille. Når først den er i bevægelse fortsætter den indtil den møder en forhindring.

Trampolin (kun i RTWP). Får figurer og genstande til at hoppe over et felt. Hvis flere trampoliner står på række vil længden (og højden) forøges med et felt for hvert hop. Genstande bliver ved med at hoppe i den oprindelige retning, men efter det første hop kan Stinky & Co. skifte retning i luften.