METTE'S WONDERLAND GIDS

Dit is een gids voor de karakters en voorwerpen van Return to Wonderland Deluxe (RTWP) en Wonderland Secret Worlds (WSW). Met vragen en/of voorstellen kunt u bij mij terecht.

Deze gids is door Mette gemaakt (een link naar haar webpagina vind je onderaan), voor de vertaling zijn wij verantwoordelijk.

Wij wensen je veel plezier in Wonderland

Lutz en Duiveltje :-)

 

DOOR DE SPELER GESTUURDE KARAKTERS

Stinky is de leider van de ploeg. Wanneer Stinky geen avonturen bestrijdt, verdrijft Stinky de tijd waarschijnlijk met Loof.

Loof is Stinky's beste vriend. Loof is een beetje klein en verdwijnt vaak achter grote obstakels.

Qookie houdt van rust. Wanneer Qookie niet met de overige groepsleden door Wonderland trekt, is Qookie waarschijnlijk in het huisje in de Foggy Mountains te vinden.

Peegue is de burgemeester van Wondertown. Peegue is vrij verwaand. Maar ondanks zijn belangrijk lijkende hoed is Peegue eigenlijk erg aardig.

 

ANDERE KARAKTERS

Scouges (kanonnen) zijn onbeweeglijk. Maar let goed op hun vuurkogels. Zij doden iedereen in Wonderland, behalve de geesten.

Bewegende kanonnen (alleen in RTWP). Deze kan je verschuiven. Drijven niet, maar twee op elkaar gestapeld vormen een brug. Ze worden door water en vlammen niet vernietigd, maar kunnen niet tegen lava. Ze schieten niet als ze worden geduwd.

Coily's zijn vol van elastieke energie. Meestal zijn zij alleen hinderlijk, maar soms zijn zij ook van nut om een schakelaar voor in je te drukken.

Kaboom!'s hebben een heel korte lont. Een Kaboom! ontploft zodra hij in een beperkte ruimte wordt opgesloten of zodra iemand hem te dicht benadert.

Z-bot's zijn erg vlug. Zij bewegen in een rechte lijn tot dat zij op een obstakel stuiten. Alle Z-bot's hebben een voorkeursrichting die zij dan inslaan. Als dit niet mogelijk is kiezen zij de tegenovergestelde richting. Water en lava zijn dodelijk voor Z-bot's.

 

Geesten bewegen zich zeer onvoorspelbaar. Zij bewegen door vaste voorwerpen en vuurkogels brengen hun geen schade toe. De enige dingen die geesten tegenhouden zijn water, lava en plasmablokken.

 

Rode Chompers volgen je overal heen. Rode Chompers volgen Stinky als Stinky in de buurt is en negeren alle anderen. Als Stinky er niet is, volgen zij iemand anders.

 

Gele Chompers volgen je ook overal heen. Gelee Chompers volgen Loof als Loof in de buurt is en negeren alle anderen. Als Loof er niet is, volgen zij iemand anders.

 

UFO's bewegen zich op dezelfde wijze als Z-bot's, alleen niet zo vlug. Zij vuren op je als je in een horizontale of loodrechte lijn met hen bent. UFO's kunnen over water en lava heen vliegen.

 

Rainbow Spirits zijn net zo vlug als Z-bot's. Zij bewegen in een rechte lijn. Zodra zij op een obstakel stuiten veranderen zij willekeurig van richting. Rainbow Spirits kunnen regenboogmunten (RTWP) en sleutels (WSW) voor je inzamelen.

 

Defecte Z-bot's zijn als normale Z-bot's, behalve dat zij hun bewegingen niet onder controle hebben. Erg onvoorspelbaar.

UFO-moederschepen zijn zeer beschermend wat haar kinderen betreft en willen deze altijd bij zich hebben. Zodra een UFO-moederschip gewaar wordt dat geen van haar kinderen meer aanwezig is, stijgt het op en brengt vier nieuwe UFO's voort.

 

Blauwe schaduw stinkers (alleen in RTWP) doen alles wat jij doet, maar elke beweging tegengesteld. Blauwe schaduw stinkers kunnen dingen voor je oppakken en schakelaars activeren.

Rode schaduw stinkers (alleen in RTWP) zijn bijna gelijk aan de blauwe stinkers, maar het enige verschil is dat zij vuurballen afschieten naar Stinky en de anderen wanneer ze op dezelfde horizontale of verticale lijn zijn.

 

VOORWERPEN

Houten kisten. Deze kan je verschuiven. Zij drijven in het water en je kunt er bruggen mee bouwen. Zij worden door lava, vlammen en vuurkogels vernietigd.

Metalen kisten. Deze kan je verschuiven. Zij drijven niet, maar twee metalen kisten op elkaar gestapeld vormen een brug. Zij blokkeren vuurkogels. Zij worden door water, lava en vlammen niet vernietigd.

Plasmablokken. Deze kan je verschuiven. Zij blokkeren vuurkogels en geesten. Zij worden door water en lava vernietigd, maar doven vlammen uit.

Stenen kogels. Eens aangeraakt rolt hij tot dat hij op een obstakel stuit. Zij drijven niet, maar twee op elkaar gestapeld vormen een brug. Zij blokkeren vuurkogels. Zij worden door lava vernietigd, maar doven vlammen uit.

Kruitvaten. Zij drijven in het water. Zij zijn erg explosief. Stinky, Loof, Qookie en Peegue zijn voorzichtig genoeg om een kruitvat te kunnen verschuiven. Maar als iemand anders in de buurt komt ontploffen ze en vernielen ook de aangrenzende materialen. Zij worden door vuurkogels, lava en vlammen vernietigd.

 

Reflectors. Deze kan je verschuiven. Ze drijven niet, maar twee op elkaar gestapeld vormen een brug. Reflecteren vuurkogels. Ze worden door lava vernietigd, maar doven vlammen uit.

 

Prisma. Kan je verschuiven. Ze drijven niet, maar twee op elkaar gestapeld vormen een brug. Ze reflecteren vuurkogels en barsten erna. ze worden door lava en vlammen vernietigd.

 

Plakkerige blokken (only in RTWP). Deze kan je verschuiven. Drijven niet, maar twee op elkaar gestapeld vormen een brug. Ze blokkeren vuurkogels. Ze worden door water, vlammen en lava niet vernietigd. Wanneer ze naast elkaar worden geduwd, veranderen ze in een stevige muur, die wel spoken kunnen tegen houden.
 

Verbonden/geschakelde spheres (alleen in RTWP). Gedragen zich als stenen kogels, maar wanneer je ze duwt beweegt de andere sphere van dezelfde kleur op hetzelfde moment in dezelfde richting.

 

Generator. Er zijn 13 verschillende generatoren, overeenkomstig de 8 verschillende hier boven genoemde voorwerpen. Een generator wordt aangezet door elk corresponderend voorwerp te doen zinken of te vernietigen.

Warp gate (alleen in RTWP). Doet hetzelfde als een generator, maar met vijanden in plaats van voorwerpen.
 

Vlammen. Dodelijk voor iedereen die er inloopt (behalve UFO-moederschepen). Vlammen gaan uit als iemand of iets zij aanraakt.

Regenboogmunt (RTWP). Doel van het spel is het inzamelen van alle regenboogmunten in een level en daarna met alle door jezelf bestuurde karakters naar de uitgang te gaan.

Sleutel (WSW). Doel van het spel is het inzamelen van alle sleutels in een level en daarna met alle door jezelf bestuurde karakters naar de gouden ster te gaan.

Bonusmunt. Het is niet nodig alle bonusmunten te verzamelen om een level te kunnen beŽindigen. Wel leveren zij aanvullende punten op, omdat zij vaak op moeilijk te bereiken plaatsen te vinden zijn.

Tijdbonus. Elke klok verhoogt het tijdslimiet van een level met 30 seconden.

Uitgang en poort (RTWP). Zodra alle regenboogmunten zijn ingezameld wordt de poort geopend en de weg naar de uitgang ligt voor je open.

 

Gouden ster (WSW). Zodra alle sleutels zijn ingezameld wordt de poort geopend en de weg naar de gouden ster ligt open. Gouden sterren vind je in de meeste WSW-levels.

 

Regenboogster (WSW). Zodra alle sleutels zijn ingezameld wordt de poort geopend en de weg naar de regenboogster ligt open. Regenboogsterren vind je in de geheime WSW-levels.

 

SCHAKELAARS

Vierkante schakelaar. Een keer ingedrukt blijft hij actief.

Ronde schakelaar. Om hem actief te houden moet je iets/iemand op hem plaatsen.

Tijdelijke schakelaar. Blijft alleen voor een korte tijd actief.

 

CONTROLEERBARE TRANSPORT APPARAAT

Teleporter. Er zijn 8 verschillende gekleurde Teleporters. De teleporters met dezelfde kleuren horen bij elkaar. Wanneer je bij de ene er rechts ingaat kom bij de andere er ook rechts uit etc. Als iets de uitgang blokkeert dan kom je er in een andere richting uit.
 

Transporter (alleen in RTWP). Stinky en de anderen kunnen de drijvende platsformen gebruiken om lege ruimten over te steken, water of lava. Draaien is alleen mogelijk wanneer de Transporter stil staat. Als de Tranporter eenmaal beweegt stopt hij pas als hij een obstakel bereikt.
 

Trampoline (alleen in RTWP). Zorgt ervoor dat karakters en objecten over een vierkantje springen. Als er meer Trampolines na elkaar zijn geplaatst zal de lengte en de hoogte toenemen met een vierkant per stuiter. Objecten stuiteren in de oorspronkelijke richting, maar na de eerste stuiter kunnen Stinky en de anderen in de lucht van richting veranderen.